Experts
In People
Management

0007-las-personas-en-una-nueva-cultura
Talentu globala garatu ahal izateko erakunde-kultura berri batean dauden pertsonek helburu-zentzua duten lan-inguruneak behar dituzte, motibatzaileak eta ikaskuntza aktiboa eta jarraitua dutenak.

Pertsonen garapenerako gure programen bidez, lider fidagarriak dituzten lan kulturak sustatzen ditugu. Lider horiek erronka berriak sustatzen dituzte, lankidetza eta profil berrien aldeko apustua eginez, talde arin eta malguak bultzatuz.

Pertsonen kudeaketa estrategiko honi esker, errealitatearen eta enpresen behar berriei erantzun ahal izango zaie.

 • icono
 • icono
 • icono
 • icono
1 / 5
0012-clave-01-apostamos-por-el-desarrollo-del-talento-de-las-personas-generando-una-experiencia-de-aprendizaje-individual-y-grupal-unica
0012-clave-01-apostamos-por-el-desarrollo-del-talento-de-las-personas-generando-una-experiencia-de-aprendizaje-individual-y-grupal-unica
1. Gakoa: Banakako eta taldeko ikaskuntza – esperientzia bakarra sortzeko, pertsonen talentua garatzearen aldeko apustua egiten dugu.
2 / 5
0013-clave-02-mediante-la-gamificacion-y-metodologias-innovadoras-impulsamos-la-accion-y-la-responsabilidad-por-el-cambio
0013-clave-02-mediante-la-gamificacion-y-metodologias-innovadoras-impulsamos-la-accion-y-la-responsabilidad-por-el-cambio
2. Gakoa: Metodologia eta dinamika berritzaileen bidez, aldaketaren aldeko ekintza eta erantzukizuna bultzatzen dugu.
3 / 5
0014-clave-03-nuestro-reto-es-maximizar-el-rendimiento-y-compromiso-de-las-personas
0014-clave-03-nuestro-reto-es-maximizar-el-rendimiento-y-compromiso-de-las-personas
3. Gakoa: Gure erronka pertsonen errendimendua eta kompromezua areagotzea da.
4 / 5
0015-clave-04-gestionamos-los-entornos-de-aprendizaje-a-traves-de-la-comunicacion-y-la-solucion-de-problemas
0015-clave-04-gestionamos-los-entornos-de-aprendizaje-a-traves-de-la-comunicacion-y-la-solucion-de-problemas
4. Gakoa: Komunikazioaren bidez eta arazoak konponduz ikaskuntza guneak kudeatzen ditugu.
 • Lidergo motibatzailea eta eraldatzailea garatuz.
 • Helburu eta balioen eraikitze kolektiboan lan eginez
 • Elkarrizketa gaitasunak garatuz
 • Garapen elkarrizketarako Feedback konstruktibo bat landuz
 • Gatazken kudeaketa proaktiboa bultzatuz
 • Errendimendu altuko taldeak eraikiz
5 / 5

0001-buscamos-talento-y-lo-incorporamos-a-tu-equipo
Talentua aurkitu eta zure taldean barneratzen dugu

Profesional onenak erakartzea eta zure enpresarekin konektatzea ez da lan erraza. Pertsona egokia aukeratzea funtsezko faktorea da zure taldeak indartzeko eta zure erakundearen arrakasta bermatzeko

0002-clave-01-encontrar-talento-este-donde-este
1. Gakoa: Edonola talentua aurkitu
0009-clave-02-atraer-y-seleccionar-a-los-as-mejores-candidatos-as
2. Gakoa: Hautagairik onenak erakarri eta hautatu.
0010-clave-03-realizar-un-proceso-de-seleccion-situando-en-el-centro-la-experiencia-del-candidato-a-y-la-idoneidad-persona-puesto-organizacion
3. Gakoa: Hautaketa prozesua burutu, hautagaiaren esperientzia eta pertsonaren/lanpostuaren/erakundearen egokitasuna erdian kokatuz.
0011-clave-04-trabajo-en-equipo-junto-al-cliente-adaptandonos-a-sus-necesidades
4. Gakoa: Bezeroarekin batera taldelanari ekin, haren beharretara egokituz.

0003-contribuimos-a-la-transformacion-de-modelos-organizativos-que-permitan-aflorar-lo-mejor-del-talento
Talentuaren onena azaleratzea ahalbidetuko duten antolaketa-ereduak eraldatzen laguntzen dugu.

Ingurune parte-hartzaileak, osasungarriak eta jasangarriak sortzen laguntzen dugu, ongizate-inguruneak, bere aktiborik garrantzitsuena – pertsonak- zaintzen dituzten enpresa biziak.

Garapen ereduen bidez talentuaren onena azaleratu eta fidelizatu ahal izateko erakunde malguagoak, sortzaileagoak eta arinagoak sustatzen ditugu.

0004-clave-01-cercania-y-trabajo-en-equipo
1. Gakoa: Hurbiltasuna eta talde-lana.

Erakundearen nortasuna errespetatuko duten erantzun berritzaileak eskaini ahal izateko bezeroarekin elkar-lana egiten dugu.

0005-clave-02-teniendo-presente-la-cuenta-de-resultados
2. Gakoa : Emaitzen kontua aintzat hartuta

Enpresa baten aktiborik garrantzitsuena pertsonak direla jakin arren, negozioaren helburu estrategikoak eta bere emaitzen kontua ere aintzat hartzen ditugu.

0006-clave-03-vision-global-de-la-empresa
3. Gakoa: Enpresaren ikuspegi orokorra.

Enpresa baten aktiborik garrantzitsuena pertsonak direla jakin arren, negozioaren helburu estrategikoak eta bere emaitzen kontua ere aintzat hartzen ditugu.

 • Erakunde-ongizatearen diagnostikoa
 • Lanpostuen deskribapena eta gaitasun-profilak
 • Lanpostuen balorazioa
 • Soldatak alderatzeko azterketak
 • Ordainsari-sistemak eta erabateko konpentsaziokoak
 • Talentua garatzeko eta jarduna ebaluatzeko ereduak
 • Garapenaren eta Ikaskuntzaren diagnostikoa
 • Formakuntzaren eta langileen garapenaren kudeaketa
 • Langilearen esperientziaren diagnostikoa
 • Barne-komunikazioko diagnostikoa eta plana
 • Berdintasun-planak

0007-las-personas-en-una-nueva-cultura
Talentu globala garatu ahal izateko erakunde-kultura berri batean dauden pertsonek helburu-zentzua duten lan-inguruneak behar dituzte, motibatzaileak eta ikaskuntza aktiboa eta jarraitua dutenak.

Pertsonen garapenerako gure programen bidez, lider fidagarriak dituzten lan kulturak sustatzen ditugu. Lider horiek erronka berriak sustatzen dituzte, lankidetza eta profil berrien aldeko apustua eginez, talde arin eta malguak bultzatuz.

Pertsonen kudeaketa estrategiko honi esker, errealitatearen eta enpresen behar berriei erantzun ahal izango zaie.

0012-clave-01-apostamos-por-el-desarrollo-del-talento-de-las-personas-generando-una-experiencia-de-aprendizaje-individual-y-grupal-unica
1. Gakoa: Banakako eta taldeko ikaskuntza – esperientzia bakarra sortzeko, pertsonen talentua garatzearen aldeko apustua egiten dugu.
0013-clave-02-mediante-la-gamificacion-y-metodologias-innovadoras-impulsamos-la-accion-y-la-responsabilidad-por-el-cambio
2. Gakoa: Metodologia eta dinamika berritzaileen bidez, aldaketaren aldeko ekintza eta erantzukizuna bultzatzen dugu.
0014-clave-03-nuestro-reto-es-maximizar-el-rendimiento-y-compromiso-de-las-personas
3. Gakoa: Gure erronka pertsonen errendimendua eta kompromezua areagotzea da.
0015-clave-04-gestionamos-los-entornos-de-aprendizaje-a-traves-de-la-comunicacion-y-la-solucion-de-problemas
4. Gakoa: Komunikazioaren bidez eta arazoak konponduz ikaskuntza guneak kudeatzen ditugu.
 • Lidergo motibatzailea eta eraldatzailea garatuz.
 • Helburu eta balioen eraikitze kolektiboan lan eginez
 • Elkarrizketa gaitasunak garatuz
 • Garapen elkarrizketarako Feedback konstruktibo bat landuz
 • Gatazken kudeaketa proaktiboa bultzatuz
 • Errendimendu altuko taldeak eraikiz