Gure
Bezeroak

001-bst roods
0003-cliente
0004-cliente
0005-cliente
0006-cliente
0007-cliente
0008-cliente
0009-cliente
0010-cliente
0011-cliente
0012-cliente
0013-cliente
0014-cliente
0015-cliente
0016-cliente
0017-cliente
0018-cliente
0019-cliente
0020-cliente
0021-cliente
0022-cliente
0023-cliente
0024-cliente
0025-cliente
0026-cliente
0027-cliente
0028-cliente
0029-cliente
0030-cliente
0031-cliente
0032-cliente
0033-cliente
0034-cliente
0035-cliente
0036-cliente
0037-cliente
Fagor Automation S.Coop.

Inoiz ez nuen pentsatu kanpoko enpresa batekin lan eginez gero integrazio-maila horretara iritsi zitekeenik, gertutasunari, malgutasunari eta erantzuteko azkartasunari dagokienez, in Group-ekin dugun harremanean gertatzen den bezala; zaila da bereiztea non dagoen bi enpresen arteko eginkizun horien banaketa-lerroa, eta hori guztia konpromiso- eta profesionaltasun-maila altuarekin.

José Pérez Berdud
Zuzendari Nagusia Fagor Automation S.Coop.
ULMA Forja

Guretzako, ULMA Forjan, Lanpostuen Azterketa eta Deskribapenerako proiektuak funtsezko garrantzia du —pertsonen plan estrategikotik zuzenean zintzilik dago—, pertsonak kudeatzeko sistema behar bezala definitu, ezarri eta garatzeko lehen urrats gisa. Eta hori garatzeko, in Group-en laguntza izan dugu. Proiektuaren emaitza oso ona izan da, bai ikuspegi teknikotik —kaudimen handia eta esperientzia zabala erakusten duten horrelako proiektuetan—, bai harremanei dagokienez: era guztietako profil, behar eta egoera aldakorretara egokitzen jakin dute. Proiektu konplexu bat (dimentsioagatik, erakunde osoa ukitzen zuelako, inpaktuagatik eta abiarazi dugun antolaketa-uneagatik) “zarata txikiarekin”, profesionaltasun handiarekin eta hasieran aurreikusitako aurreikuspenak gaindituz garatzen jakin izan dute.

Nerea Burgoa
Giza Baliabideetako eta Komunikazioko zuzendaria ULMA Forja
Grupo Gureak

In Group-ekin dugun harremana 2015ean hasi zen, gure bi produkzio-zentrotan taldeak kudeatzeko proiektu batean lehen aldiz lankidetzan arituta. Proiektua Urteko Kudeaketa Planean sartuta zegoen, eta parte hartu zuten taldeetako kideen banakako zein taldeko balorazioa oso onuragarria izan zen, bai diagnostikoan, bai prozesuaren ondoriozko ekintza-planean. In Group-en kanpoko lankidetzari dagokionez, aurrez hautatutako tailerretako erdi-mailako arduradunen taldeen etengabeko hobekuntza-prozesuan laguntzearen inguruko balorazio oso positiboa. Lehen esperientzia positibo horrek, 2016an, erlazioa langileen hautaketaren esparrura zabaltzera eraman gintuen. IN GROUPekin lankidetzan aritzearen aldeko apustua profil hauek aurkitzeko egin dugun: alde batetik, produkzioari lotutako erdi-mailako agintariak, eta, bestetik, arlo funtzional batzuetarako teknikariak —Ingeniaritza, Merkataritza eta Kalitate Saila—. Aurrez hautatutako profilen asmatze-ehunekoa nabarmendu, kalitatea kantitatearen gainetik jarriz. Enpresa bezeroaren egiteko moduetara egokitzeko erakutsitako hurbiltasuna eta malgutasuna azpimarratu, baita kontratatutako prozesuen gardentasuna ere. Horri esker, solaskideekin harreman ona izan dugu, eta gure enpresan lanean hasitako hautagaien % 100eko arrakasta izan dugu.

Asier Vitoria Inchausti
Zuzendari Nagusia Grupo Gureak